Koolid       Gümnaasiumid      Muud õppeasutused      Enne 1990a.valmistatud koolimärke

Korporatsioonid       Tartu Ülikool      Teoloogia Akadeemia      Tartu Lennukolledž      Muud

Üliõpilaskorporatsioonid

EÜS

Rotalia

 Ugala  

Liviensis

Sakala

 Fraternitas  

Põhjala

Indla

Patriae