Lġunapiiri Ohvitseride Kogu

Valmistatud aastatel 2000...2006 kokku 42 tk.